Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Нерешительность хуже, чем неудачная попытка: вода меньше портится, когда течет, чем когда стоит. - Ф. Рохас

* Гегель Г.В.Ф. Феноменологія духу. Соч. Т.IV. - М.-Л., 1959 . - С. 112

 

Взаємини начальника й підлеглого можуть бути описані трьома моделями:

підлеглий розглядає себе як жертву обстоя-тельств у тієї середовищу або в тих умовах, які створює й пол-ностью нав'язує йому начальник, тому начальник несе повну моральну відповідальність за все, що відбувається з підлеглими;

підлеглий - це "порожня посудина", що діє в з-ответствии с тією роллю, що пропонує організація, і відповідає тільки за те, наскільки він відповідає ожида-ниям або приписанням, що нав'язується в даної організації цієї ролі;

підлеглий - метикований виконавець, що мо-жет не тільки начальникові догодити, але й себе не скривдить. Це верхівка подвійної моралі, коли, як говорили в "застійні" часи, "начальники роблять вигляд, що платять, а підлеглі роблять вигляд, що працюють".

Партиципативная організаційна культура побудована на принципах максимального саморозвитку кожного члена коллек-тива й участі залежно від компетентності й осведом-ленности всіх членів організації в загальні для них справах. Віз-Стане роль моральної регуляції, і ключовим принципом стає принцип справедливості

Раціональне відношення до моральної регуляції взаимоот-носінь в організації, институционализация моралі породжують потреба в конкретних практичних рекомендаціях щодо дозволу складних проблемних ситуацій, так званих етичних дилем, коли керівник змушений вибирати не між двома однаковими з етичної крапки зре-ния способами дії, а повинен вирішити, робити або не де-лать що-небудь таке, що хоча й вигідно йому самому або орга-низации або обом, але може вважатися неетичним. Чи етично, наприклад, дати хабар, щоб одержати вигідний контракт? Чи етично дозволяти своїй компанії розміщати шкідливі отхо-ды в небезпечному виді? Чи етично приховувати інформацію, яка може змусити гарного працівника ухвалити рішення щодо пері-міні місця роботи? Чи етично займатися на робочому місці особистими справами?

Керівники, менеджери зіштовхуються з такими дилема-мі не тільки у взаєминах начальників з підлеглий-ными, але й з покупцями, конкурентами, постачальниками й диспетчерами. Отже, усе більше й більше организа-ций мають потребу в програмах етичного тренінгу, щоб по^-могти менеджерам прояснити їхні етичні принципи й попрак-тиковаться в самодисципліні при прийнятті рішень у слож-ных обставинах. Пропонується, наприклад, такий досить корисний перевірочний аркуш, що може допомогти при зіткненні з етичними дилемами:*

Як надходити в ситуаціях морального вибору?

Крок 1. Розпізнати й прояснити дилему.

Крок 2. Одержати всі можливі факти.

Крок 3. Перелічити всі ваші варіанти вибору.

Крок 4. Перевірити кожний варіант, задаючи три питання:

"Це законно?"

"Це правильно?"

"Це корисно?"

Крок 5. Ухвалення рішення.

Крок 6. Двічі перевірити рішення, задаючи два питання:

"Як я себе буду почувати, якщо моя родина довідається

про моє рішення?"

"Як я себе буду почувати, якщо про моє рішення

повідомлять у місцевій пресі?"

Крок 7. Почати дія.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]