Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Только в крайности можно принимать рискованные решения. - Л. Вовенарг

* См.: Basic Organizational Behavior. - N.-Y., 1995. - р.28.

 

На жаль, кожний з нас може раціонально виправдати аморальне поводження. Ми можемо переконати себе в тім, що такі дії прийнятні. Кращий спосіб запобігти амо-ральные дії - розпізнати, що це виправдання засноване на порочній і самопослужливій логіці. Корисно бути в усе-зброї проти чотирьох загальних раціональних способів оправ-данія неетичного поводження:

переконати себе в тім, що поводження насправді не яв-ляется неетичним або протиправним;

вибачити поводження затвердженням, що дієш в ин-тересах організації або у своїх найвищих інтересах;

прикинутися, начебто поводження цілком нормальне, по^-тому що більше ніхто не довідається про нього;

сподіватися, що ваше начальство підтримає вас і допоможе вам, якщо що-небудь вийде погано.

Особливу роль у формуванні морального клімату органи-зации грає моральна позиція керівника організації і його особистої моральної якості

Моральні обов'язки керівника:

1. Аналіз ціннісних аспектів будь-якої проблеми, що встає перед організацією

2. Контроль афектів і емоцій - як своїх власних, так і оточуючих людей

3. Аналіз переваг в організації в категоріях "усвідомлення", "вовлеченность", "прихильність", являющихся невизначеними поняттями

4. Реалізація етичного вибору - "робити не те, що хо-чется, а те, що треба".

Шість етичних моделей лідерства:

лідер-захисник (опікун);

лідер-"конфуцианский мудрець";

виразник ідеї соціальної рівності;

лідер-"неостоик" - переважає почуття боргу й при-верженность до класичних етичних норм;

лідер-суперпрофесіонал;

харизматичний лідер

5. Оволодіння "філософією шляхетної праці".

6. Оволодіння мистецтвом байдужності до власної вигоди*.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]