Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Все, что есть идеальнейшего в обществе людей, попрано здесь ногами миллионера... Для этого духа тьмы весь свет заключен в миллиарде; для него нет на свете человеческой личности. - М. Нордау

* Flamholtz. E. G. Human Resource Accounting. - N.-Y.: Jossey-Bass Publ., 1985.

 

Відповідно до їх моделі індивідуальна цінність працівника визначається обсягом послуг, що очікується, що працівник надасть або реалізує, працюючи в даній організації. Це визначає очікувану умовну вартість працівника (ВУС). У той же час індивідуальна цінність залежить від очікуваної імовірності того, що працівник залишиться працювати в даній організації й саме тут реалізує свій потенціал. Таким чином, ВУС включає весь потенційний дохід, що ра-ботник може принести організації, якщо він всю що залишилася життя буде працювати в ній. Цінність працівника з обліком ве-роятности того, що він залишиться працювати в організації в ті-чение якогось часу, визначає очікувану реалізовану вартість (PC). Очікувана реалізована вартість складається із двох елементів: очікуваної умовної вартості й імовірності продовження членства в організації, що виражає ожи-дание посібника із приводу того, яка частина цих доходів буде реалізована в організації до передбачуваного часу догляду працівника

Математично це можна виразити наступними уравне-ниями:

РС = ВУС х Р(ПРО)

Р(Т) = 1 - Р(ПРО),

АИТ = ВУС - PC = PC х Р(Т),

де ВУС і PC - очікувані умовна й реалізована вартості;

Р(ПРО) - імовірність того, що працівник залишиться працювати в організації через деякий проміжок часу;

Р(Т) - імовірність догляду працівника з організації або по-казатель плинності;

АИТ- альтернативні витрати плинності

У даній моделі вартість людських ресурсів є імовірнісною величиною. Для організації це може озна-чать, що не завжди працівник з найбільшим потенціалом буде найбільш корисний компанії. І менеджер по персоналі, стре-мящийся оптимізувати вартість своїх людських ресур-сов, повинен зволіти кандидата з найбільшою реалізованою вартістю, а не просто найбільш здатного

Модель також описує залежність вартості человече-ских ресурсів від ступеня їхньої задоволеності. Тому удов-летворенность повинна вимірятися й доводити до керівництва організації

4.4. Стохастическая позиційна модель

Правило 20/80: 20% людей випивають 80% пива. Точно таке ж співвідношення концентрації уси-лий спостерігається й у всіх інших областях людської діяльності, у тому числі й внауке.

Основні закономірності наукової праці. Збірник "Фізики продовжують жартувати"

 

Для виміру в грошовій формі індивідуальних услов-ний і реалізованої стоимостей була розроблена стохастиче-ская (імовірнісна) позиційна модель.* Реалізація її алго-ритму включає наступні кроки;

визначити взаємовиключний набір посад або позицій, які можуть бути зайняті працівником в организа-ции;

визначити вартість кожної позиції для організації;

визначити очікуваний строк роботи людини в организа-ции;

знайти ймовірність того, що працівник буде займати ка-ждую з певних на першому кроці позицій у визначений-ный момент у майбутньому;

 

дисконтувати очікуваний у майбутньому грошовий дохід для визначення сьогоднішньої вартості

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]