Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Роскошь развращает всех: и богача, который ею пользуется, и будняка, который алчет ее. - Ж. Руссо

* Иванцевич Дж. М., Лобанів А.А. Людські ресурси керування. - М.: Справа, 1993.

 

Штабна структура - фахівці відділів по керуванню персоналом, що займаються розробкою принципів роботи з персоналом організації, конкретних програм і организаци-їй кадрових заходів (менеджери по персоналу).

Лінійна структура - менеджери-практики, що реалізують конкретні функції роботи з персоналом у ході виконання власних управлінських функцій (лінійні менеджери).

Для того щоб мати можливість реалізувати різні напрямки кадрової роботи на рівні конкретних подразде-лений, структури керування персоналом створюють розгалуженийі-ную й пронизуючий різний рівні організації мережа (мал. 6.1).

Однак знову, що створюється організації, все це " велико-лепие" широкого різноманіття структур і підрозділів поки недоступно.

Що ж необхідно враховувати при проектуванні структури керування персоналом у першу чергу?

1. Рівень, на якому передбачається реалізовувати управ-ление персоналом

Або це стане предметом турботи й обліку на вищому корпоративному рівні, і ми зможемо говорити про корпоратив-ном керування персоналом

Або це буде вменено тільки в обов'язок середньому рівню й тоді ми зможемо говорити про організацію роботи з персоналом, що буде проводити керівник кадрового підрозділу разом з лінійними менеджерами

Або в організації мова буде йти про виконавський рівень керування персоналом, що, як правило, виражається або в кадровій роботі (документуванні трудових отноше-ний), або в рішенні окремих проблем (дозволі кін-фликтных ситуацій, наборі персоналу), і тоді ми будемо гово-рить про рівень виконавців - співробітників кадрових подраз-розподілів (як правило, відділу кадрів у традиційному ставши-лении).

Рис. 6.1. Організаційна структура керування персоналом на рівні підприємства

2. Штат служби керування персоналом Навіть у самих більших корпораціях безпосередньо в службах керування персоналом працює не більше 150 чоловік. У середньому один фахівець доводиться на 200 зайнятих

Більше точна кількість співробітників (Ч), необхідних для виконання робіт з комплектування й обліку кадрів, можна розрахувати по наступній формулі:

де Т1 - сумарна трудомісткість робіт, розрахованих по типових нормах за рік (квартал), год; ДО1 - чисельність персоналу; Фп - фонд оплати праці

Штат служб керування персоналом для деяких типів підприємств ілюструє табл. 6.1.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]