Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Пользуйся своей собственностью - как человек, который должен умереть, свое же богатство береги - как человек, который должен долго жить. Умен тот, кто, помня это, умеет держаться середины между скупостью и расточительством. - Лукиан

* Казьмина О.Е., Пучків П.І. Основи этнодемографии. - М., 1994.

 

Аналіз рівня оплати праці по категоріях бажано ос-новывать не тільки на даних офіційної статистики, наявної в регіоні, але й на результатах спеціальних социо-логічних досліджень і контент-аналізі матеріалів прес-сы. Те ж ставиться до оцінки рівня зайнятості по категоріях і інформації з навчальних закладів, що займається подго-товкой, перепідготовкою й підвищенням кваліфікації спе-циалистов з урахуванням рівня навчального закладу, його специали-зации, обсягів випуску фахівців і якості підготовки

Оцінка демографічної ситуації в регіоні й демографи-ческий прогноз ґрунтуються на: чисельності населення, віз-растной структурі регіону, оцінці природного приросту на-селища, рівні народжуваності, рівні міграції

Для деяких регіонів і спеціалізованих организа-ций важливо проводити аналіз національних і культурних осо-бенностей жителів регіону, в якому враховувалися б такі характеристики, як, наприклад:

традиційні для жителів регіону види профессио-нальной діяльності;

особливості способу життя, пов'язані з релігійними або культовими обрядами, кліматичними умовами життя й т.п.;

воля або традиційність у виборі молодими людьми професії;

середній вік початку самостійної трудовий дея-тельности;

середній вік створення родини;

традиції в сімейному житті (зокрема, чи прийнято працювати дружині, середня кількість дітей у родині, чи живуть мо-лодые родини окремо).

7.4. Аналіз діяльності. Посадові інструкції

А для чого ти поставлений на пост, Пахоруков?

- Щоб не спав, не дрімав, не курив і ні від кого не приймав ніяких речей і подарунків

- А честь?

- И щоб віддавав установлену честь панам проїжджаючої офіцерам

- Так. Сідай

А. И. Куприн. Двобій

 

Мети й стадії аналізу діяльності

Аналіз діяльності повинен дати відповіді на наступні в-просы:

скільки часу необхідно працівникові для виконання основних виробничих операцій;

які виробничі операції можна згрупувати в більше загальне поняття робочого місця;

як організувати робоче місце таким чином, щоб збільшити продуктивність праці;

який режим роботи оптимальний для даного робочого місця;

якими характеристиками (особливостями) повинен обла-дати працівник для виконання даної виробничої опера-ции;

як може використовуватися інформація, отримана в ре-зультате аналізу робочого місця, для створення програми керування персоналом

Можна виділити наступні стадії аналізу й конструиро-вания (раціоналізації) робочого місця (мал. 7.5).*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]