Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Богатства существуют, чтобы их тратить, а траты - чтобы делать добро и этим снискать честь. - Ф. Бэкон

* Иванцевич Дж. М., Лобанів А.А. Людські ресурси керування. - М.: Справа, 1993.

 

Типова структура профессиограммы

Профессиографический аналіз - аналіз роботи виконавця, виділення основних завдань, результатів, процесів, схем взаи-модействия, максимально що повно описують діяльність

Процедура профессиографического аналізу діяльності, як правило, починається з ознайомлення із цілями, структурою й схемою інформаційних мереж організації. Потім осущест-вляется збір інформації про втримування описуваної діяч-ности з точки зору як виконавців, так і їхня керува_-лея. Як метод, як правило, використовується структури-рованное інтерв'ю з виконавцем і його безпосереднім керівником. Важливо за підсумками збору первинної інформації зробити схематизацію аналізованої діяльності й экс-пертизу отриманих результатів

Профессиограмма - документ, що представляє опис діяльності і її місця ворганизации.

1. Описові характеристики діяльності

1.1. Параметричний опис (цілісне):

а) назва організації;

б) статус організації;

в) структура організації;

г) мети й завдання організації;

д) основні види діяльності, здійснювані работни-ками організації;

е) принципи й норми, прийняті в організації.

1.2. Морфологічний опис (по елементах):

а) застосовувані кошти праці;

б) робоче місце;

в) основні елементи діяльності (дії, операції);

г) очікуваний результат і вимоги, пропоновані до нього.

1.3. Функціональний опис:

а) послідовність операцій, дій, "технологія" діяльності;

б) режим праці й відпочинку;

д) способи взаємодії й комунікативні мережі.

2. Кількісна оцінка елементів діяльності:

а) виділені завдання, їхній опис;

б) кількість експертів і їхньої оцінки по різних шкалах

3. Психограмма:

а) вимоги, пропоновані діяльністю до виконавця;

б) професійно важливі якості виконавця

Приклад

Профессиографический аналіз робочого місця менеджера по персоналу.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]