Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Деньги могут быть и добрыми и злыми, в зависимости от того, в чей карман они попадают. - В. Швебель

* Иванцевич Дж. М., Лобанів А.А. Людські ресурси керування. - М.: Справа, 1993.

 

Найменування посади - менеджер з питань керування персоналом, продуктивністю праці

Загальний опис робітника процесу Менеджер виконує ответст-венну адміністративну роботу з керування діяльністю пер-сонала організації X. Він відповідає за планування й керування кадровими програмами, які включають прийом на роботу, конкурсні співбесіди, оцінку працівників і призначення їх на посади, висування й переклад на посади, складання рекомендацій зі зміни статусу працівників організації, а також створення системи розподілу інформації серед працівників. Ме-Неджер працює під загальним контролем лінійного керівництва, при цьому він може проявляти ініціативу й мати незалежна думка по виконанню покладених на нього завдань

Дії, властивому робочому процесу менеджера:

1. Бере участь у загальному плануванні й прийнятті рішень по соз-данію єдиної й ефективної служби персоналу

2. Роз'ясняє політику, що проводиться організацією, на різних її рівнях шляхом поширення бюлетенів, організації зборів і особисті контакти

3. Проводити співбесіди з кандидатами на посаді, оціни-вает їхню кваліфікацію й відповідність заявкам

4. Радиться з начальниками з питань, пов'язаним з його дея-тельностью, включаючи проблеми призначення на посаду; зараховує на посаді працівників, минулий випробний термін; переме-щает за посадою й звільняє постійних працівників

5. Організує тестування працівників

6. Розробляє системи навчання персоналу

7. Розробляє систему оцінки діяльності й навчає менедже-рів методам оцінки діяльності підлеглих

8. Веде кадрову документацію

9. Виконує інші обов'язки, пов'язані з його діяльністю

Специфікація робочого місця менеджера

Як приклад приведемо специфікацію робітника про-цесса менеджера по керуванню персоналом:*

1. Підготовка й досвід роботи. Повинен володіти більшим опы-тім по даної професії. Робочий стаж - мінімум шість літ

2. Утворення. Чотирирічний коледж або универси-тет, специализирующийся на роботі з персоналом, керуванні справами або промислової психології

3. Знання, навички й здатності. Повинен володіти зна-ниями по теорії й практиці керування персоналом, включаючи відбір, призначення на посаді і оцінку працівників

4. Ступінь відповідальності. Керує відділом, що складається із трьох співробітників, що спеціалізуються по керуванню пер-соналом.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]