Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Пышность свидетельствует о дурном вкусе или о полном его отсутствии. - С. Буффле

* Інноваційний менеджмент/Під ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 

Організаційна культура є однієї із тридцятимільйонних команд-ного менеджменту, оскільки він тісно пов'язаний із символічними спосо-бами репрезентації управлінської діяльності. Для підвищення її ефективності величезного значення набуває, поряд з дослідження-мі існуючих організаційно-структурних форм (морфології орга-низации), вивчення впливу ціннісного аспекту взаимососуществования членів управлінських груп на продуктивність організації

9.1. Формування управлінських команд

Вони зійшлися. Хвиля й камінь,

Вірші й проза, лід і пломінь

Не сталь різні меж собою

Спершу взаємної разнотой

Вони один одному були нудні;

Потім сподобалися; потім

З'їжджалися щодня верхам

И незабаром стали нерозлучні

А. З Пушкіна. Євгеній Онєгін

 

Команда як організаційна форма колективного керування

Командний менеджмент, тобто менеджмент, здійснюваний за допомогою створення й функціонування управлінських команд як одна з форм колективного керування, заснований на процесі делегування повноважень. Майже всі организа-ции наділяють менеджерів різних рівнів відповідально-стью за більше широке коло завдань, ніж той, з яким вони могли б упоратися особисто. Для того щоб вони могли нести цю відповідальність, створюються ті або інші форми колектив-ного керування, засновані на перерозподілі ответст-венности. Однак, як указують Вудкок і Френсис,

Така передача виявляється скрутної для багатьох ме-неджеров. Вони бояться, що важливими аспектами зневажать або виконають їх абияк, і тому випробовують спокусу брати всі важливі завдання на себе.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]