Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Богатства существуют, чтобы их тратить, а траты - чтобы делать добро и этим снискать честь. - Ф. Бэкон

* Katzenbach J., Smith D. The Wisdom of Teams. - Boston: Harvard Buisness School Press, 1993.

 

Жодна із груп не стає командою доти, поки вона не визнає себе підзвітної як команда. Командна під-звітність - це певні обіцянки, які лежать в основі двох аспектів ефективних команд: зобов'язання й довіри. Взаємна звітність не може виникнути по прину-ждению, але коли команда розділяє загальне призначення, мети й підхід, взаємна звітність виникає як природна со-ставляющая.

Для команди важлива наявність у співробітників комбінації взаємодоповнюючих навичок, що становлять три категорії:

технічна або функціональна експертиза;

навички за рішенням проблем і прийняттю рішень;

міжособистісні навички (прийняття ризику, корисна кри-тику, активне слухання й т.д.).

Командні відносини, що традиційно включають у себе такі поняття, як почуття ліктя, дух партнерства й товариші-ства, можуть проявлятися винятково в діловій сфері, не поширюючись на особисте життя членів команди. Існує багато прикладів, коли вдалі партнери по бізнесі не пері-носили присутності один одного, якщо мова заходила про інші сфери спілкування

Типологія й фактори формування команд

Команди прийнято розрізняти по декількох підставах. Одна із самих розповсюджених класифікацій заснована на виділенні як індикатор роду діяльності, якої покликана займатися команда. Виділяють наступні типи до-манд:*

занимающиеся підготовкою рекомендацій. Це проект-ные групи, групи по аудиті, якості або безпеці. У діяльності команд такого роду повинні завжди бути присутнім швидкий і конструктивний початок і розробка підсумкової фор-мулировки, щоб їхньої рекомендації могли б бути впроваджені;

занимающиеся безпосереднім виготовленням чого-небудь. Діяльність такої групи, як правило, не має вре-менных обмежень. Для ефективного керівництва нею важливо концентруватися на продуктивності команди;

керуючим процесом. Для такого роду команд важливо, щоб вони правильно ідентифікували поставлені перед ними конкретні цілі, які відрізняються від цілей органи-зации в цілому

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]