Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Не всегда пышная шляпа покрывает достойную уважения голову. - Т. Фуллер

* Katzenbach J., Smith D. The Wisdom of Teams. - Boston: Harvard Business School Press, 1993.

 

Розглянемо фактори, які впливають на обра-зование команди як організаційної форми колективного керування

Обговорення почнемо з того, що будь-яка команда споконвічно формується для виконання якого-небудь завдання. Тому представляється цілком природним, що така характеристика, як тип спільної діяльності, визначальний структуру, складність і нестандартність розв'язуваного завдання, буде рассмат-риваться нами в якості однієї з головних в утворенні ко-манды. Тип завдання (спільної діяльності) визначає фор-мальную структуру команди, що затверджується руково-дством; рольовий склад; перелік знань, умінь і навичок, якими повинні володіти члени команди; строки виконання поставленого завдання; ступінь контролю робочої групи зі сто^-рони керівництва

Наступний важливий параметр утворення команди пов'язаний з характеристикою зовнішнього організаційного середовища, з якої вона взаємодіє

У командному менеджменті прийнято говорити не про середовище, а про організаційно-культурному контексті існування ко-манды. Він ділиться на зовнішній і внутрішній. ДО зовнішнього бу-дутий ставитися такі характеристики, як організаційний клімат; компетентність керівних органів материнської організації в керуванні командною діяльністю; слож-ность/структурованість зовнішнього миру; наявність/якість систем контролю; рівень її невизначеності; частота й чинність стресових впливів. При описі культури тієї або інший організації пропонується також ураховувати й такі аспекти, як: ступінь необхідної офіційності при виконанні рабо-ти; ступінь сполучення слухняності й ініціативи від подчи-ненных; значення, що надається дотриманню розпорядку дня, одягу, особистим особливостям; наявність існування правил і принципів ведення роботи або підкреслення важ-ности тільки результатів; обґрунтованість і період планиро-вания роботи.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]