Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

За всяким большим состоянием кроется преступление. - О. Бальзак

* У викладі типології помилок і описі форм, що згадуються традиційно, роботи з конфліктом використовуються деякі положення із книги: Основи соціально-психологічної теорії/Під общ. рея. А-д-бодалева й А-Н.Сухова. - М., 1995.

 

В основі помилок лежить, як правило, невірно побудована типологія конфліктів, що є безумовним слідством некоректності використовуваних визначень базового поняття й некоректності застосування слів, що позначають тип "роботи з конфліктом". Але представляється, що не так істотно типологая самого конфлікту, як типологія форм його проявле-ния. Однак треба відрізняти класифікацію форм проявле-ния конфлікту і його фази, часто називані "видами кін-фликта", але самостійно конфліктом, по визначенню, не являющиеся.

Запобігання конфлікту, називане часом " профилакти-який", як спосіб уникнути його на самому початку - можливо лише у випадку досить успішного застосування маніпуляції, що дає ефект тільки на час, і по суті конфлікт не ліквідує, а тимчасово заглушає. У цьому випадку він виявиться пізніше, і невідомо, чи буде це більш вигідно ініціаторові маніпуляції, тому що потім піде (не може не піти) руйнівна за формою проявів ескалація конфлікту

Однак для керівника організації, що предпола-гает свій швидкий кар'єрний ріст (як для іншого политиче-ского лідера), іноді "буває вигідно" замовчати конфлікт, не давши йому виявитися в період "діяльності" на цієї долж-ности. Можливо й тривале псевдосдерживание конфлікту. Але в цьому випадку потрібне наявність значних ресурсів. До того ж це фактично означає створення кризи

У сучасних теоріях конфлікту прийняте під профилак-тикой розуміти роботу зі створення соціальних умов, що забезпечують, у випадку виникнення конфлікту, бескри-зисный і швидкий перехід до політичної фази, а далі й до управлінської

Профілактика конфліктів - робота із ще що не почалися, а лише можливими конфліктами Вона припускає їх прогно-зирование при постійному інформаційно-аналітичному супроводі. Це вимагає моніторингу конфліктних ситуа-ций у своїй організації й в організаціях подібного типу. Треба пам'ятати, що об'єктивного опису конфлікту не быва-ет, воно завжди суб'єктивно.

Профілактика повинна бути спрямована на усунення вус-ловий виникнення конфліктів у конфронтаційній формі, що вимагають радикального перерозподілу дефіцитного ре-сурса, із приводу інтересів у відношенні якого й виникає конфлікт. В основі її - зміни законодавства й функ-ций державних структур у співтоваристві в цілому, зраді-ния в корпоративних правилах, закріплених в інструкціях, наказах керівництва організації. Ці зміни повинні бути спрямовані на усунення деформації соціальних від-носінь, створення нових соціальних технологій (розвиток системи соціальної роботи), освіта, навчання, кому-никативные тренінги. От звідки необхідність в меценатст-ве, добродійності. Профілактику конфлікту обеспечи-вает будь-яка діяльність, спрямована на розвиток интеллек-туальной і комунікативної культури фірми ( государствен-ний структури), на поширення їхніх норм в корпоративній культурі організацій

Термін "дозвіл конфліктів" звичайно уживається у двох значеннях: як припинення конфлікту самими участни-ками й як зовнішній вплив на конфлікт (самі умови конфліктної взаємодії, його учасники), засноване на встановленні й нейтралізації його причин і недопущенні від-критих зіткнень сторін

Урегулюванням, як правило, називають недопущення на-сильственных дій, досягнення хоч якихось домовлене-ностей, виконання яких більш вигідно сторо-нам, чим продовження конфліктного за формою взаимодейст-вия. На практиці врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, посередництва, арбітражу є більше рас-пространенным, чим їхній дозвіл. На жаль, не менш поширені такі примітивні й непродуктивні методи, як придушення, застосування чинності

Стилі поводження в конфлікті

Прийнято розрізняти шість стилів поводження в конфліктній ситуації, в основу класифікації яких покладена система Томаса - Килменна.* Вона дозволяє орієнтувати будь-яку людину у випадку влучення його в конфліктну ситуацію

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]