Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Новая идея - это клин, который входит только толстым концом. - Б. Фонтенель

* Вебер М. Протестантська етика й дух капіталізму. Вибрані произ-ведения. - М., 1990. - С. 82

 

Уперше поняття "покликання" у світському значенні примі-ніл Мартін Лютер при перекладі "Книги Премудростей Иису-Са, сина Сирахова". Тут і мови немає про вільний вибір про-фессии й відповідальності за цей вибір, що є божест-венним промислом. Для Лютера відношення до праці як при-званню протилежно безглуздим аскетичним мона-шеским вправам. "Кожний повинен бути слухняний тим працею, якою покарав його Господь". Однак покликання - це не тільки смиренність зі своєю долею, але насамперед доб-росовестный праця, і відповідальність за відношення до праці повністю лежить на самій людині. Із цього погляду немає принципової різниці між працею капіталіста, найманого робітника, адміністратора, керуючого й будь-якого іншого. У визначенні покликання, безсумнівно, є присутнім иррацио-нальный момент, що і надає професії етичний зміст. Покликання одночасно характеризує вибір профес-ці з погляду її значення для людини й освячує вибір орієнтацією на якийсь абсолют, находящийся поза індивідові-ального свідомості. В XVI в. це міг бути тільки божий промы-сіл, в XX в. - загальнолюдської гуманістичної цінності

Індивідуальна мораль у професійній сфері предпо-лагает також усвідомлення професійного боргу

Первісне втримування цієї етичної категорії, ис-торически сформоване в рамках протестантської етики, хоча й відрізняється від того утримування, що воно має у світській етиці, все-таки по суті глибоко пов'язане з ним вимогою самозречення. На противагу чернечому аскетизму в протестантизмі затверджується принцип мирський аскезы, що рішуче відкидає безпосереднє наслажде-ние багатством. Найбільш послідовне втілення ця етика одержала в послідовників Кальвіна в Англії - пури-тан, що гудили як непрощенні заняття порожню болтів-ню, надмірності, суєтна марнославство, що перевищує не обходи-моє час сон, що вважали тяжким гріхом марну витрату часу. Не приймаючи крайностей пуританського аскетизму, що граничить зі святенництвом, треба, проте, визнати, що досягнення успіху в будь-якій професії неминуче пов'язане з певним самообмеженням, без чого неможлива про-фессиональная реалізація особистості

Самообмеження виражається в прагненні виробити в собі такі якості, як дисциплінованість, організований-ность, чесність, діловитість, завзятість, стриманість. В XVI в. послідовників практичної етики кальвінізму назы-вали методистами за створення строгого методу всього поводження, що переслідував два завдання: звільнення від иррацио-нальных інстинктів, від впливу природи й миру речей, під-чинение життя плановому прагненню; постійний самокін-троль і активне самовладання

Якщо категорії покликання й професійний борг виражають відношення людини до своєї справи, то проблема змісту профес-сиональной діяльності породжується взаємодією людей у суспільстві й у спрощеному виді може бути сформульована як питання "Для кого людина повинен трудитися?" Варіанти відповіді: 1) на благо майбутніх поколінь; 2) заради себе й свого матеріального благополуччя; 3) для інших членів суспільства. Адам Смит взаємодія особистих і суспільних інтересів, регульована ринковими механізмами, представляв так:

Не на прихильність м'ясника, булочника або зем-ледельца розраховуємо ми, бажаючи одержати обід, а на їхню власну зацікавленість; ми апелюємо не до їхньої любові до ближнього, а до їхнього егоїзму, говоримо не про наших потребах, а завжди лише про їхню вигоду.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]