Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Женщина любит, чтобы ей пускали пыль в глаза, и чем больше пускают этой пыли, тем сильнее раскрывает она свои глаза, чтобы больше пыли в них попало. - А. Мюссе

* Див.: Кудряшова Е.В. Лідер і лідерство. - Петрозаводськ, 1996. - С. 96.

 

Гарного керівника від поганого, сильного - від слабкого й відрізняє, на думку К. Ходжкинсона, здатність регули-ровать ціннісні конфлікти, аналізувати інформацію, виявляти спонукальні мотиви діяльності й своєї, і під-лагоджених, визначати ціннісні пріоритети й ураховувати їх при прийнятті управлінських рішень, покладаючись не тільки на свою інтуїцію, але й на логічний аналіз

Моральний клімат організації

Моральний клімат організації визначається її организацион-ний культурою Формальні, юридично зафіксовані ас-пекты організації в виді статутних цілей, місії, цінностей можуть розходитися з реальними цілями й утримуванням дея-тельности й характером взаємин людей, які в організації складаються, тому можна говорити про фор-мальной, легітимної організаційної культурі й тіньовій або реальній організаційній культурі, що у даної органи-зации реалізується

Моральний клімат у громадських організаціях, відносячи-щихся до органічній культурі, визначається сукупністю соціальних і моральних цінностей, поділюваних членами цих громадських організацій, в державних, відносячи-щихся до бюрократичної організаційної культури, - офи-циально прийнятими законами й кодексами, яким зобов'язані строго випливати державні службовці. У комерційних організаціях мети досягаються за рахунок створення високої вус-тойчивой мотивації працівників-членів організації, у тім числі й моральній мотивації

Для підприємницької організаційної культури ці-ческая доктрина повинна бути побудована на принципах егоїзму, що переслідує витяг максимального прибутку для кожного члена організації. Етичні принципи органиче-ской організаційної культури, побудованої на основах кіл-лективизма, припускають максимальне досягнення рівності кожного зі членів колективу, рівні права й рівні обязан-ности. Бюрократична організаційна культура по своєї природі двоїста, оскільки має ієрархічну органи-зацию, а "мораль верхів" і "мораль низів", як відомо, завжди відрізняються одна від іншої. Їх поєднує максималь-ное делегування відповідальності нагору, т. е. безответствен-ное поводження всіх членів організації й максимальне сосре-доточение владних функцій і відповідальності в тих людей, які перебувають на верху цієї "піраміди влади". Тому принцип "верхів" - "роби усе, що хочеш", а "низів" - "роби те, що велить начальник".

Для бюрократичної культури саме цей стан раз-двоенного, відчуженого, "нещасної свідомості"* є найбільш характерним

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]