Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Везде, где бессильный закон не может защитить слабого от сильного, можно смотреть на богатство как на средство избавления от несправедливости, от притеснений, от презрения сильного. - К. Гельвеций

* Гегель Г.В.Ф. Феноменологія духу. Соч. Т.IV. - М.-Л., 1959 . - С. 112

 

Взаємини начальника й підлеглого можуть бути описані трьома моделями:

підлеглий розглядає себе як жертву обстоя-тельств у тієї середовищу або в тих умовах, які створює й пол-ностью нав'язує йому начальник, тому начальник несе повну моральну відповідальність за все, що відбувається з підлеглими;

підлеглий - це "порожня посудина", що діє в з-ответствии с тією роллю, що пропонує організація, і відповідає тільки за те, наскільки він відповідає ожида-ниям або приписанням, що нав'язується в даної організації цієї ролі;

підлеглий - метикований виконавець, що мо-жет не тільки начальникові догодити, але й себе не скривдить. Це верхівка подвійної моралі, коли, як говорили в "застійні" часи, "начальники роблять вигляд, що платять, а підлеглі роблять вигляд, що працюють".

Партиципативная організаційна культура побудована на принципах максимального саморозвитку кожного члена коллек-тива й участі залежно від компетентності й осведом-ленности всіх членів організації в загальні для них справах. Віз-Стане роль моральної регуляції, і ключовим принципом стає принцип справедливості

Раціональне відношення до моральної регуляції взаимоот-носінь в організації, институционализация моралі породжують потреба в конкретних практичних рекомендаціях щодо дозволу складних проблемних ситуацій, так званих етичних дилем, коли керівник змушений вибирати не між двома однаковими з етичної крапки зре-ния способами дії, а повинен вирішити, робити або не де-лать що-небудь таке, що хоча й вигідно йому самому або орга-низации або обом, але може вважатися неетичним. Чи етично, наприклад, дати хабар, щоб одержати вигідний контракт? Чи етично дозволяти своїй компанії розміщати шкідливі отхо-ды в небезпечному виді? Чи етично приховувати інформацію, яка може змусити гарного працівника ухвалити рішення щодо пері-міні місця роботи? Чи етично займатися на робочому місці особистими справами?

Керівники, менеджери зіштовхуються з такими дилема-мі не тільки у взаєминах начальників з підлеглий-ными, але й з покупцями, конкурентами, постачальниками й диспетчерами. Отже, усе більше й більше организа-ций мають потребу в програмах етичного тренінгу, щоб по^-могти менеджерам прояснити їхні етичні принципи й попрак-тиковаться в самодисципліні при прийнятті рішень у слож-ных обставинах. Пропонується, наприклад, такий досить корисний перевірочний аркуш, що може допомогти при зіткненні з етичними дилемами:*

Як надходити в ситуаціях морального вибору?

Крок 1. Розпізнати й прояснити дилему.

Крок 2. Одержати всі можливі факти.

Крок 3. Перелічити всі ваші варіанти вибору.

Крок 4. Перевірити кожний варіант, задаючи три питання:

"Це законно?"

"Це правильно?"

"Це корисно?"

Крок 5. Ухвалення рішення.

Крок 6. Двічі перевірити рішення, задаючи два питання:

"Як я себе буду почувати, якщо моя родина довідається

про моє рішення?"

"Як я себе буду почувати, якщо про моє рішення

повідомлять у місцевій пресі?"

Крок 7. Почати дія.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]