Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Богатство подобно морской воде, от которой жажда тем больше усиливается, чем больше пьешь. - А. Шопенгауэр

* Див.: Проблеми організації, нормування й продуктивності праці. - М.: Інститут праці Міністерства праці РФ, 1995.

 

 

У свою чергу, коефіцієнт збільшення заробітку опре-деляется по формулі

Ку=ФОТ/3Т,

де ФОТ - фонд оплати праці, обумовлений як відсоток від доходів організації

В умовах ринкової економіки відсоток від доходів може бути предметом переговорів між керівництвом і робітниками

Тарифний заробіток буде збільшуватися при ослабленні напруженості норм (збільшенні часу на виконання операції), тому що

де З - годинна тарифна ставка;

Тшт - штучна норма часу;

ДО - кількість виконаних робіт, виробів

Таким чином, чим слабкіше норма часу, чим більше ЗТ, тим менше Ку. Тому при збільшенні норми часу зменшиться коефіцієнт Ку, а ФОТ залишиться незмінним

Нормування управлінської праці Через нерегламентованості, мінливості діяльності інженерно-технічного й управлінського персоналу традиційні методи нормиро-вания їхньої праці можуть виявитися неефективними. У цей час використовуються наступні методи нормування управ-ленческого праці:*

метод аналогії - заснований на обліку досвіду роботи ефективно діючих підприємств;

метод укрупнених нормативів чисельності - заснований на непрямому вимірі трудомісткості робіт і розрахунку численно-сти ІТП і керівників для всього виробництва й по подразде-лениям;

метод прямого нормування (для постійно повторюю-щихся робіт або робіт, які можуть бути розчленовані на по-вторяющиеся операції) - через розчленовування на операції й аналіз часу, необхідного для проведення операцій

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]